fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionประตูม่านพีวีซีป็นทางเลือกสำหรับการทำประตูที่ ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยสามารถมองเห็นทั้ง2ด้านของบานประตู การปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่านเข้า-ออกไม่ว่าจะเปิดช่องใหญ่ขนาดไหนทำให้อุณหภูมิในห้องไม่สูญหายลดการสิ้นเปลืองพลังงาน บจก.ไฮโปรเจค1990 โทร02-938-0260-3"> fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Keywordม่านริ้วพลาสสติกใส, พีวีซีแผ่นใส, ม่านพลาสติกริ้วพีวีซี, ม่านทนเย็น, ม่านกันแมลง, ม่านเหลือง, PVC strip, PVC curtain, PVC strip curtain, ม่านห้องเย็น, จำหน่ายม่านพลาสติก , ม่านริ้ว , ม่านห้องเย็น, ประตูห้องเย็น, ขายม่านประตูห้องเย็น ,ขายม่านริ้วประตูโรงงาน, ขายม่านPVC ระยอง ชลบุรี กรุงเทพ, "> HP1990 ผู้นำเข้าม่านริ้วพลาสติก ม่านกันฝุ่นและแมลงม่านPVCใช้กับห้องเย็นจัด และม่านม่าน PVC ป้อกันการเชื่อม จำหน่าย ปลีก-ส่งทั่วประเทศที่ได้รับความเชื fjrigjwwe9r1ShopSubCat:ShopSubCat_Descriptionประตูม่านพีวีซีป็นทางเลือกสำหรับการทำประตูที่ ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยสามารถมองเห็นทั้ง2ด้านของบานประตู การปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่านเข้า-ออกไม่ว่าจะเปิดช่องใหญ่ขนาดไหนทำให้อุณหภูมิในห้องไม่สูญหายลดการสิ้นเปลืองพลังงาน บจก.ไฮโปรเจค1990 โทร02-938-0260-3"/>

ประตู PVC Strip Curtain

ม่านพีวีซี มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซี มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ประตูม่านพีวีซีใสเป็นทางเลือกที่ดีทีสุดทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงานโดยสามารถมองเห็นได้ทั้ง 2ด้านของบานประตู

ม่านพีวีซี กันแมลงแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซี กันแมลงแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ประตูม่านพีวีซีม่านพีวีซี ป้องกันแมลง มีคุณสมบัติตัดลำแสงที่แมลงสามารถมองเห็น ทำให้แมลงไม่มารบกวน เป็นประตูทางเลือกที่ช่วยป้องกันแมลง ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด

ม่านพีวีซี ห้องเย็น แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซี ห้องเย็น แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ประตูม่านพีวีซีห้องเย็น มีคุณสมบัติทนต่ออุณภูมิต่ำถึง -40o C โดยไม่เปลี่ยนสภาพหรือแข็งตัว เป็นประตูช่วยรักษาอุณหภูมิของห้องเย็น ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด

ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก
ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก

ม่านชนิดนี้ออกแบบมาพิเศษ เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จะเกิดขึ้นกับม่าน PVCแบบธรรมดา เป็นม่านที่เหมาะสำหรับโรงงานผลิตสิ่งทอผ้า โรงงานผลิตอุปกรณ์อีเลคโทรนิค ทีมีสภาวะไฟฟ้าสถิตสูง

ม่านพีวีซี ป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม
ม่านพีวีซี ป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม

Welding Screen PVC ม่านพีวีซี ป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม ช่วยกั้นพื้นที่การทำงานที่มีการเชื่อมกับพื้นที่อื่นของโรงงานไม่ให้ได้รับความเสียหายจากเสก็ดไฟจากการเชื่อม