Swing Door

Ditec DAB105
Ditec DAB105

ระบบอัตโนมัติสำหรับบานสวิง รุ่น Ditec DAB105

Ditec DAB205
Ditec DAB205

ระบบอัตโนมัติสำหรับบานสวิง รุ่น Ditec DAB205

Sprint
Sprint

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูบานสวิงขนาดเล็ก

Wel
Wel

ระบบอัตโนมัติสำหรับบานสวิง รุ่น WEL มีคุณสมบัตแตกต่างให้เลือก 4 รุ่น