Ditec Products

Qik 4E - 7EH
Qik 4E - 7EH

ไม้กั้นทางอัตโนมัติ รุ่น QIK 4E และ QIK 7EH สำหรับถนนกว้าง 2เมตร ถึง 5.80 เมตร

QIK 80EH
QIK 80EH

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews
ไม้กั้นทางขนาด4เมตร ถึง 8เมตร มอเตอร์ 24 Vdc เปิดปิดต่อเนื่องได้ทั้งวัน