J800SC

J800SC [ J800SC ]

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูรั้วเลื่อน J800SC

 

 

มอเตอร์พร้อมชุดควบคุมและชุดรับสัญญานในตัว สะดวกต่อการติดตั้งและบริการความไวในการเปิดและปิดสามารถปรับได้ ทำให้การออกตัวได้นิมนวลไม่กระชากและก่อนประตูปิดสุดมอเตอร์จะลดความเร็วลงเพื่อให้เลื่อนปิดทำได้นิ่มนวลเช่นเดียวกัน ระบบการหยุดของประตูเป็นแบบสปริงลิมิทสวิท ที่ให้ความแม่นยำทุกครั้งที่ตำแหน่งหยุดของบานประตู  รีโมทควบคุมการทำงานของบานประตูที่ระยะไกลกว่า 30เมตร ด้วยระบบ rolling code ที่ทำให้ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  ระบบป้องกันอันตราย Auto Reverse ขณะประตูปิดจะช่วยป้องกันอันตรายเมื่อประตูชนกับสิ่งกีดขวางประตูจะเลื่อนเปิดกลับอัตโนมัติ ในกรณีไฟฟ้าดับหรือเครื่องขัดข้อง มีกุญแจเฉพาะสำหรับไขปลดระบบมอเตอร์ออกจากบานประตูทำให้สามารถเปิด-ปิดประตูได้ด้วยมือเลื่อนและสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้ เช่น Safety Photocell เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประตูปิดชนคนหรือวัตถุ ระบบไฟสัญญานเตือนขณะประตูเปิดและปิด ฯลฯ