CROSS 30E

CROSS 30E

CROSS 30E [ 3000 Kg. ]


CROSS 30E - ระบบ รีโมทประตูบานเลื่อนขนาดใหญ กำลังขับ 3,000 Kg.

มอเตอร์ชนิด 3 phase แผงคอนโทลอยู่ในกล่องแยกจากตัวมอเตอร์ ตวามไวในการเปิด และ ปิด 0.2 ท/วินาที

Sliding gates require flexible automations, able to control various frame sizes, different transit rates and changing environmental situations, while always ensuring the very best conditions of operating safety, functionality and reliability.

*The Cross range caters for different private, commercial and industrial needs.

Technical features