Qik 4E - 7EH

Qik 4E - 7EH

Qik 4E - 7EH [ ไม้กั้นทาง 2ม.-6ม ]

Automatic Barrier รุ่น QIK 4E - 7EH ไม้กั้นทางอัตโนมัติขนาดความยาวแขน 2 เมตรถึง6 เมตร 

มอเตอร์ชนิด 230 Vac และ 24 Vdc สำหรับการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับความไวในการเปิดปิดได้ 2 วินาที่-6 วินาทีและมีแบตเตอร์รี่สำรองในกรณีไฟดับ รูปทรงDesign ใหม่ ทรงกลมสีแดงด้านบนของตัวถังเพิ่มความเด่นชัดของตัวเครื่อง และแขนทรงรีสีขาวขอบคาดด้วยPVCอย่างดีสีแดง สามารถเพิ่มหลดไฟใน PVCนี้ได้เพื่อเพิ่มควาามสะดุดตาในเวลากลางคืน และยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์แขนข้อพับตัวL ในกรณีติดตั้งในอาคารที่มีพื้นที่ความสูงไม่พอในการยกขึ้นของแขน มอเตอร์ได้ผ่านก่รทดสอบการใช้งาน กว่า 1,5000,000 ครั้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน