QIK 80EH

QIK 80EH

QIK 80EH [ ไม้กั้นทาง 4ม.-8ม. ]

มอเตอร์ชนิด 24Vdc. Heavy Duty ชุดควบคุมประกอบอยู่ในตัวถังเครื่องสามารถเพิ่มแบตเตอร์รี่สำรองให้สามารถใช้งานได้ในกรณีไฟฟ้าดับ ปรับความไวในการเปิดปิดได้ มีระบบManual ในกรณีไฟฟ้าดับหรือเครื่องขัดข้องสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือ
แขนอลูมิเนียมทรงกลม  มีขอบยางสีแดงด้านบนและล่างช่วยให้สั่งเกตเห็นได้ง่ายและช่วยลดแรงกระแทก  ปรับความไวในการเปิด-ปิดได้ 6 -12 วินาที