หลังคาเปิดปิดอัตโนมัติ

หลังคาเปิดปิดอัตโนมัติ

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

 หลังคาผ้าใบเปิดปิดอัตโนมัติเปิดโดยรีโมท

  

 

Giotto Plus

หลังคาอัตโนมัติรุ่น Giotto Plus มีระบบรางกลาง

ทำให้สามารถขยายใหญ่ได้ไม่จำกัดโดยมีโครงสร้าง

ต่อเนื่องกัน และด้วยการออกแบบไม่ให้ผ้าใบเข้าไป

อยู่ในรางด้านซ้ายและขวาทำให้น้ำฝนไหลลงไป

ยังรางได้ และสามารถเสริมเสารับปลายผ้าใบได้

(Options)เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

 Dimentional Components

 

 Detailed Sketch