ม่านกั้นห้องอัตโนมัติแบบมีช่องแสง Panoramic

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

  ม่านกั้นห้องอัตโนมัติแบบมีช่องแสง Panoramic

ม่านกันลมอัตโนมัติแบบมีช่องใส PVCคุณภาพสูงอยู่ตรงกลางเป็นช่องหน้าต่างให้มองผ่านได้ทั้งด้าน

ในและด้านนอก ม่านเลื่อนขึ้น-ลงในรางเสาอลูมิเนียมและมีกลอนล็อคเพิ่มความปลอดภัย รีโมทSOMFY

ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติและสามารถเลือกบันทึกตำแหน่งที่เปิดประจำไว้ที่ตัวรีโมทเพื่อเพิ่มความสะดวก

ในการใช้งาน และสามารถเลือกสี และชนิดผ้าใบได้(Options)