NUVO F- Swing มอเตอร์แบบกระบอกแขน

NUVO F- Swing มอเตอร์แบบกระบอกแขน

มอเตอร์ 220 Vac. ขับเคลื่อนด้วยระบบ Screw Drive ให้กำลังดึงประตู สูงถึง 1000 กิโลกรัมเมื่อใช้กับประตูความกว้าง 2.00 เมตร ต่อข้าง หรือกำลังดึงประตู 400 กิดลกรัมเมื่อใช้กับประตูกว้าง 5.00 เมตร ต่อข้าง

ระบบควบคุมตำแหน่งเปิดสุดและปิดสุดโดย Micro Switch ที่ให้ความแม่นยำสูง ระบบปลดล็อคมอเตอร์ในกรณีไฟฟ้าดับ โดยใช้กุญแจเฉพาะเครื่องสามารถทำได้งาย เพื่อการเปิดปิดประตูแบบ manual

รูปแบบการเปิดประตูสามารถเลือกการติดตั้งได้ว่าจะให้เปิดประตูออกนอกบ้านหรือดึงประตูเปิดเข้าในบ้าน

แผงวงจรควบคุมกา