Industrial Sectional Door ISD01

Industrial Sectional Door ISD01 [ Sectional Door ]

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

  

ประตู Overhead sectional door สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกของรูปแบบการเปิดประตูที่ดีที่สุด ช่วยปกป้องสภาพอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้ามาในโรงงาน และมีระบบความปลอดภัยมากสุด

การใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งประตูและรูปแบบการเปิดประตู มีหลายรูปแบบเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและโครงสร้างของแต่ละโรงงาน แบบมาตราฐานประตูจะเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งและค่อยๆเลื่อนขนานกับฝ้าอาคารหรือเปิดในแนวดิ่งตลอดความสูงของบานประตู

สามารถเลือกการเปิดปิดประตูด้วยมือ หรือเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมการเปิด-ปิดได้หลายวิธี เช่น โดยรีโมทคอนโทล , สวิทกด,เซนเซอร์ ,สวิทสลำแสงPhotocell  ฯลฯ

ประตูอลูมิเนียม ระบบ T- Bridge มีความแข็งแรงทนทาน  ปราศจากสนิม ช่องกระจกใสทั้งบาน หรือ แบบมีเส้นอลูมิเนียมเสริมกลางบาน

ประตูอุตสาหกรรมคนเดินเข้าออกในบานประตูใหญ่ เป็นอีกทางเลือกที่ไม่จำเป็นต้องเปิดประตูใหญ่ทุกครั้งที่มีการผ่านเข้าออกของคนเดินผ่าน เพียงเปิดใช้ประตูเล็ก ทำให้ช่วยลดการสิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้าของระบบอัตโนมัติและเพิ่มความสะดวกแก่คนเดินเข้า-ออก

 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากประตูตกDoorhan ได้ใส่ระบบ Anti-Descent ไว้กับประตูทุกบาน ถ้าประตูมีการเลื่อนลงไวกว่าความไวปกติ  อุปกรณ์นี้จะทำการล็อคประตูให้อยู่กับที่ทันที ระบบนี้จะช่วยป้องกันอันตรายกับคนหรือวัตถุสิ่งของ