ประตูม่านริ้วพลาสติก Strip Curtain

 

 

 

ม่านริ้วพลาสติกแบบมาตราฐาน

 

ม่านริ้วพลาสติกชนิดกันแมลง

 

 ม่านริ้วพลาสติกชนิดกันไฟฟ้าสถิต

ม่านริ้วพลาสติกสำหรับห้องเย็น

ม่านริ้วพลาสติกป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม