สมัครงานแผนก ติดตั้งและการบริการ HP1990

 

สมัครงานแผนก ติดตั้งและการบริการ HP1990
จำนวนที่รับสมัคร                                 งานที่รับสมัคร                                                         รายละเอียดงาน                                      
2 ช่างติดตั้งประตูอัตโนมัติ 
  • ทำงานรวมกันเป็นทีม
  • รับผิดชอบงานติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบ้าน/อาคาร/โรงงาน
  • เดินทางติดตั้งทั้งในกทม.และต่างจังหวัด
  • สำรวจพื้นที่การทำงานและประเมินราคา
  • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท