J-series

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูม้วน ประตูโรงรถ และประตูโรงงาน J-Series

  

 

ชุดมอเตอร์สำหรับประตูม้วน ประตูโรงรถ และประตูโรงงาน Overhead industrial door มอเตอร์ ชนิด 220 Vac และ 380 Vac มีรุ่นให้เลือกใช้กับประตูตั้งแต่ขนาด 15 ตรม. ถึง 40 ตรม.พร้อมระบบรอกโซ่ เพื่อช่วยในการเปิดปิดประตูขณะไฟฟ้าดับหรือเครื่องขัดข้อง ชุดคอนโทลแยกจากตัวมอเตอร์ พร้อมสวิทกดหน้ากล่อง 3สวิท สวิทเปิด สวิทหยุด และสวิทปิด พร้อมสวิทหยุดฉุกเฉิน เป็นสวิทใหญ่พิเศษตามมาตราฐานมอเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแผงวงจรควบคุมการทำงานพร้อมชุดรับสัญญานรีโมทในตัว สามาถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมในการทำงานของมอเตอร์ได้หลายอย่าง เช่น safety photocellsช่วยป้องกันไม่ให้ประตูปิดชนคนหรือรถที่ขวางประตูอยู่  สวิทกดเปิด-ปิดประตู ไฟสัญญานเตือนขณะประตูกำลังเปิดและปิด โดยมีความไวในการหมุน 20รอบต่อนาที ควบคุมตำแหน่ง หยุดของการเปิดและการปิดด้วย Micro Switch เพิ่มระบบป้องกันอัตรายเสริมด้วย Safety Edge Switch ได้โดยเมื่อประตูปิดโดนคนหรือวัตถุสวิทsafetyจะสั่งให้ ให้ประตูเปิดกลับทันที

 

Technical Paramimeters 

Unit Model

J60

J100

JS100

JS120

JS150

Motor Rotate speed (r/min)

1400

1400

1400

1400

1400

Max output torque(N-m)

60